Algebra
Geometrija
Operaciona istraživanja
Statistika