Engleski jezik
Pisanje radova
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Specijalna edukacija i rehabilitacija