Muzičko
Biologija
Engleski jezik
Fizička aktivnost
Fizika
Hemija
Matematika
Otpornost materijala
Prirodne nauke
Statika