Engleski jezik
Izrada prezentacija
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto