Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Engleski jezik
Geografija
Marketing u turizmu
Osnove turizma
Turistička geografija