Algebra
Fizika
Geometrija
Hemija
Matematika
Prirodne nauke
Verovatnoća i statistika