Algebra
Biologija
Fizika
Geometrija
Hemija
Logika
Matematika
Nemački jezik
Numerička matematika
Statistika
Verovatnoća i statistika