Muzičko
AutoCAD
Geometrija
Gitara
Likovna kultura i dizajn
Nacrtna geometrija
Psihologija
Rock gitara i pevanje
Srpski jezik
Srpski jezik kao strani
Tehničko crtanje