Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Ekonomija
Geografija
Hotelijerstvo
Marketing u turizmu
Menadžment
Osnove turizma
Osnovi ekonomije
Pisanje radova
Pisanje radova
Poslovna ekonomija
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Priroda i društvo
Srpski jezik kao strani
Strategijski marketing
Turistička geografija
Turističke regije sveta
Umetnost
Ustav