Engleski jezik
Francuski jezik i knjizevnost
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Srpski jezik kao strani
Turski jezik