Fizička aktivnost
Fizičko vaspitanje
Geografija
Grafički dizajn
Matematika
Programiranje i računarstvo
Srpski jezik
Srpski jezik kao strani