Engleski jezik
Kreativno pisanje
Metodika nastave engleskog jezika
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Srpski jezik kao strani