Algebra
Električne mašine sa ispitivanjem
Elektronika
Elektrotehnika
Fizika
Geometrija
Informatika
Matematika
Microsoft Powerpoint
Numerička matematika
Osnovi elektrotehnike
Programiranje i računarstvo
Razrada projekata
Tehničko obrazovanje