Akcentologija
Dikcija i javni govor
Književnost
Kreativno pisanje
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Morfologija srpskog jezika
Pisanje kratkih tekstova
Sintaksa srpskog jezika
Srpski jezik