Biologija
Digitalne komunikacije
Ekologija
Ekološko preduzetništvo
Ekonomija
Engleski jezik
Geografija
Izrada prezentacija
Knjigovodstvo
Kreativno pisanje
Marketing
Odnosi sa javnošću
Osnovi ekonomije
Pisanje kratkih tekstova
Pisanje radova
Poslovna ekonomija
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Priroda i društvo
Psihologija
Srpski jezik
Srpski jezik kao strani