Algebra
Geometrija
Matematika
Numerička matematika
Verovatnoća i statistika