Fizika
Matematika
Mehanika
Osnovi elektrotehnike
Otpornost materijala
Statika
Tehničko crtanje