Akcentologija
Engleski jezik
Fizičko vaspitanje
Istorija
Izrada prezentacija
Izrada prezentacija
Kreativno pisanje
Lektura i korektura
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Morfologija srpskog jezika
Personalni treninzi
Pisanje radova
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Retorika i besedništvo
Sintaksa srpskog jezika
Srpski jezik
Srpski jezik kao strani
Staroslovenski jezik