Muzičko
Engleski jezik
Gitara
Italijanski jezik
Solfeđo
Teorija muzike