Algebra
Logika
Matematika
Microsoft Powerpoint
Osnovi elektrotehnike
Programiranje za početnike
Verovatnoća i statistika