Algebra
Logika
Matematika
Metodika nastave matematike
Operaciona istraživanja