Algebra
Geometrija
Izrada prezentacija
Logika
Matematika
Metodika nastave matematike
Operaciona istraživanja