Akcentologija
Engleski jezik
Književnost
Latinski jezik
Lektura i korektura
Morfologija srpskog jezika
Pisanje kratkih tekstova
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Sintaksa srpskog jezika
Srpski jezik
Srpski jezik kao strani