Algebra
Digitalna obrada signala
Elektronika
Geografija
Geometrija
Logika
Matematika
Numerička matematika
Osnovi elektrotehnike
Osnovi telekomunikacija
Statistika
Verovatnoća i statistika