Dinamika
Fizika
Hemija
Kinematika
Mašinski elementi
Mehanika
Mehanika fluida
Otpornost materijala
Statika
Teorija mašina i mehanizama
Teorija oscilacija
Termodinamika