Algebra
Matematika
Numerička matematika
Verovatnoća i statistika