Algebra
Geometrija
Logika
Matematika
Numerička matematika
Statistika
Verovatnoća i statistika