Algebra
Fizika
Geometrija
Logika
Matematika
Verovatnoća i statistika