Društvene nauke
Engleski jezik
Gitara
Izrada prezentacija
Izrada prezentacija
Klasična gitara
Nemački jezik
Pisanje kratkih tekstova
Pisanje radova
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Sociologija