Dinamika
Engleski jezik
Fizika
Izrada prezentacija
Kinematika
Mehanika
Pisanje kratkih tekstova
Statika
Termodinamika