Muzičko
Biologija
Genetika
Hemija
Metodika nastave biologije
Priroda i društvo
Solfeđo
Teorija muzike
Violina