Engleski jezik
Matematika
Pascal
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto