Lektura i korektura
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Sintaksa srpskog jezika
Srpski jezik
Srpski jezik kao strani