Biologija
Engleski jezik
Hemija
Izrada prezentacija
Kreativno pisanje
Lektura i korektura
Medicina
Metodika nastave engleskog jezika
Pisanje kratkih tekstova
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto