Muzičko
Algebra
Biologija
Društvene nauke
Fizičko vaspitanje
Fizika
Geografija
Geometrija
Hemija
Istorija
Izrada prezentacija
Lektura i korektura
Matematika
Numerička matematika
Priroda i društvo
Solfeđo
Srpski jezik
Tehničko obrazovanje