Muzičko
Biologija
Dikcija i javni govor
Engleski jezik
Geografija
Izrada prezentacija
Književnost
Kreativno pisanje
Lektura i korektura
Matematika
Metodika nastave matematike
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Microsoft Powerpoint
Morfologija srpskog jezika
Pisanje kratkih tekstova
Pisanje radova
Ples
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Priroda i društvo
Retorika i besedništvo
Sintaksa srpskog jezika
Srpski jezik
Srpski jezik kao strani