Algebra
Engleski jezik
Geografija
Geometrija
Istorija
Matematika
Prevođenje sa srpskog na engleski, i obrnuto
Srpski jezik kao strani