Digitalna obrada signala
Digitalne komunikacije
Elektrotehnika
Matematika
Osnovi elektrotehnike
Osnovi računarske tehnike
Osnovi telekomunikacija
Programiranje i računarstvo
Računarske mreže
Telekomunikacije