Biologija
Engleski jezik
Fizika
Geometrija
Grafički dizajn
Hemija
Informatika
Metodika nastave matematike
Morfologija srpskog jezika
Numerička matematika
Pisanje kratkih tekstova
Sintaksa srpskog jezika
Srpski jezik