Fizika
Matematika
Osnovi elektrotehnike
Prirodne nauke
Programiranje i računarstvo
Programiranje za početnike