C
HTML/CSS
Informatika
Javascript
Matematika
Microsoft Powerpoint
Programiranje i računarstvo
Programiranje za početnike
Python