Algebra
Fizika
Matematika
Verovatnoća i statistika